СОБРАНИЕ

 
 
ЦРВЕН КРСТ НА РМ
– С О Б Р А Н И Е –
С П И С О К
на членови на Собранието на Црвениот крст на Република Македонија – Општинска организација Кочани  во мандатниот период 2017 – 2021
 
 
1. Дејанче Арсов
2. Љубе Минов
3. Иле Матеничарски
4. Јорданка Ефтимова
5. Љупчо Николов
6. Дарко Стојанов
7. Зоранчо Иванов
8. Иван Богданов
9. Драган Трајчев
10. Боро Спасов
11. Кристина Пешевска
12. Александра Соколова
13. Сашко Трајков
14. Елизабета Минова
15. Бојана Постолова
16. Марјан Ефтимов
17. Александар Алексов 
 
 
< врати се назад