август 27, 2019

Еднодневна ПХВ работилница

Во рамки на активностите во ПХВ цискулсот за 2019 година на излетничкото место Гоцева шума се оддржа еднодневна работилница наменета за младинците учесници во овогодинешниот ПХВ циклсусот како и за волонтерите од Клубот на млади.

На работилницата се презентираа изработените проекти, се дисеминираа знања во врска со Црвен крст, а воедно младинците преку интеракција и дружба учеа за културата како систем од вредности, меѓуетничка толеранција и почитување.

Исто така младинците добија и насоки за одбележување на ПХВ неделата која традиционално се одбележува од 21-27 септември.

< врати се назад